БИОБРЕН МГН-3 – БАЗИЧНИ И КЛИНИЧКИ СТУДИИ

By
19.10.2019

Јапонската компанија Daiwa Pharmaceutical постојано вложува во научни истражувања.
Затоа, Био Бран/МГН-3 е еден од најистражуваните природни имуномодулатори за кој се направени преку 50 базични и клинички испитувања.
 Повеќе за испитувањата видете на : www.biobran.org/research

Back to Top