БИОБРЕН МГН-3 - БАЗИЧНИ И КЛИНИЧКИ СТУДИИ

07.03.2019

Јапонската компанија Daiwa Pharmaceutical постојано вложува во научни истражувања.

Затоа, Био Бран/МГН-3 е еден од најистражуваните природни имуномодулатори за кој се направени преку 50 базични и клинички испитувања.

Повеќе за испитувањата видете на: www.biobran.org/research

Back to Top